fbpx

About Tooth Dental Clinic

วีเนียร์/Veneers

         วีเนียร์เป็นการแปะวัสดุไปบนผิวฟันโดยทำการกรอผิวฟันออกเพียงเล็กน้อยหรือไม่กรอเลย เพื่อมีพื้นที่ให้วัสดุแปะอยู่บนผิวฟันได้
วีเนียร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1.  คอมโพสิตวีเนียร์ (composite veneers)

          เป็นการแปะผิวฟันด้วยวัสดุอุดฟันโดยสามารถเลือกสีที่ขาวตามต้องการได้ ข้อดีของการทำวีเนียร์ชนิดนี้คือ ใช้เวลาทำน้อยสามารถทำเสร็จได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง
กรอเนื้อฟันน้อยหรืออาจไม่ต้องกรอเนื้อฟันเลย แต่ข้อเสียของการทำวีเนียร์ชนิดนี้มีอยู่มาก
เนื่องจากการแปะด้วยวัสดุอุดฟันอาจมีรอยรั่วหรือขอบของวัสดุไม่ดีส่งผลทำให้อาจเกิดฟันผุด้านใต้วัสดุได้ ก่อให้เกิดกลิ่นปากและเหงือกอักเสบตามมาภายหลังได้ การทำวีนียร์ชนิดนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการแปะแบบชั่วคราวเร่งด่วนและรื้อออกในเวลาอันสั้น

2.  เซรามิกวีเนียร์ (ceramic veneers)

          เป็นการทำวีเนียร์ชนิดแบบถาวร ขั้นตอนคือจะต้องกรอผิวฟันเพียงเล็กน้อยเพื่อให้มีพื้นที่ในการแปะเซรามิกบริเวณผิวฟัน การทำวีเนียร์ชนิดนี้จะอยู่ได้ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดฟันผุและกลิ่นปาก ถ้าทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่ข้อเสียของการทำวีเนียร์ชนิดนี้คือ ราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากวัสดุเซรามิกราคาค่อนข้างสูงและเป็นงานที่ใช้ความละเอียดในการทำ และข้อเสียอีกอย่างคือจะต้องมีการกรอผิวหน้าฟันด้วย

 

          การทำวีเนียร์สำหรับผู้ที่ต้องการมีฟันขาวแบบถาวรหรือในผู้ที่เนื้อฟันมีสีคล้ำเข้มตั้งแต่กำเนิดหรือจากการรับประทานยาบางชนิด เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นควรศึกษาและเลือกชนิดของวีเนียร์ให้เหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล แต่ถ้าต้องการให้วีเนียร์อยู่อย่างถาวรและยาวนานไม่ก่อให้เกิดผลเสียในภายภาคหน้าหมอก็แนะนำให้แบบเซรามิกวีเนียร์มากกว่านะคะ เนื่องจากผลเสียที่ตามมาน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับการแปะฟันแบบวัสดุคอมโพสิต แต่อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินควรเข้ามาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงคำแนะนำของคุณหมอก่อนเริ่มลงมือทำค่ะ

Close Menu