fbpx

About Tooth Dental Clinic

ฟอกสีฟัน Zoom!

          การฟอกสีฟันเป็นการทำฟันที่ได้รับความสนใจและมีความนิยมค่อนข้างมาก เพราะการมีฟันขาวมักจะทำให้ดูสะอาดและสวยงาม แต่สีฟันโดยธรรมชาติของคนโดยเฉพาะชาวเอเชียจะมีสีออกไปทางเหลืองเล็กน้อย ซึ่งแต่ละคนมีพื้นฐานสีฟันไม่เหมือนกัน ทำให้การฟอกสีฟันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขสีฟันให้ขาวสว่างมากขึ้น

โปรโมชั่นฟอกสีฟัน Zoom!

รายละเอียดโปรโมชั่น

zoom น้ำยาฟอกสีฟันจากสหรัฐอเมริกา ฟอกภายใน 45 นาที ขาวขึ้น 4-8 ระดับ ราคา 12,000 บาท

Close Menu