fbpx

About Tooth Dental Clinic

ตอบข้อสงสัยกับการฟอกสีฟัน

         การฟอกสีฟันเป็นการทำฟันที่ได้รับความสนใจและมีความนิยมค่อนข้างมาก เพราะการมีฟันขาวมักจะทำให้ดูสะอาดและสวยงาม แต่สีฟันโดยธรรมชาติของคนโดยเฉพาะชาวเอเชียจะมีสีออกไปทางเหลืองเล็กน้อย ซึ่งแต่ละคนมีพื้นฐานสีฟันไม่เหมือนกัน ทำให้การฟอกสีฟันเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขสีฟันให้ขาวสว่างมากขึ้น

การฟอกสีฟัน มีหลายวิธี

1. ฟอกสีฟันที่คลินิกทำฟัน
– ใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นสูง (15-35%)
– ใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมง
– ข้อดี : เร็ว ไม่ต้องทำเองบ่อยๆที่บ้าน
– ข้อเสีย : ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบอื่น ความขาวของฟันอาจคงอยู่ในระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน
– เหมาะกับใคร : คนที่อดทนใส่ถาดฟอกสีฟันที่บ้านไม่ได้ มีเวลาน้อย อยากให้ฟันขาวเร็ว

2. ฟอกสีฟันที่บ้าน
– ใช้ถาดฟอกสีฟันร่วมกับน้ำยาฟอกสีฟันในรูปแบบเจล (ความเข้มข้นประมาณ 3.5-20%)
– ใช้เวลาฟอกวันละ 2-6 ชม. ความถี่วันละ 1 ครั้งหรือวันเว้นวัน
– ต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์
– ข้อดี : เป็นวิธีที่สามารถฟอกฟันได้ความขาวมากที่สุด
– ข้อเสีย : ใช้ระยะเวลาในการฟอกนาน และต้องเสียเวลาฟอกเองที่บ้าน
  – เหมาะกับใคร : ผู้ที่สามารถใช้ถาดฟอกสีฟันได้ มีเวลามาก ไม่รีบร้อนให้ฟันขาวเร็ว ผู้ที่ต้องการคงสภาพสีฟันหลังจากการทำฟอกสีฟันที่คลินิกให้อยู่ยาวนานมากขึ้น

3. ซื้อผลิตภัณฑ์ over the counter มาใช้เองที่บ้าน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดที่เป็นแผ่นติดฟัน ชนิดที่มีพู่กันไว้จุ่มสารฟอกสีมาทาบนฟัน
– มีความเข้มข้นของเปอร์ออกไซด์ ต่ำมาก (0.5-2%) ประสิทธิภาพจึงต่ำกว่าวิธีฟอกสีฟันเองที่บ้าน แต่ก็ทำให้ฟันขาวขึ้นได้
– ข้อดี : หาง่าย ราคาไม่แพง
– ข้อเสีย : ได้ผลต่ำที่สุดใน 3 วิธี
– เหมาะกับใคร : คนที่ไม่สะดวกไปทำที่คลินิกทำฟัน คนไข้ที่ผ่านการฟอกฟันขาววิธีที่หนึ่งหรือสองมาแล้วและยังอยากทำการฟอกต่อเนื่อง

คำถามที่พบได้บ่อย

Q1 : ฟอกสีฟันทำให้ผิวฟันบางลงหรือไม่ เป็นอันตรายต่อฟันหรือไม่ ?
A1 : ไม่ทำให้ผิวฟันบางลง เพราะการฟอกสีฟันเป็นการใช้สารเคมีประเภทเปอร์ออกไซด์ (Peroxide)ไปกำจัดเม็ดสีในฟันให้จางลง ทำให้ฟันขาวขึ้นได้

Q2 : ฟอกสีฟันจะทำให้ฟันขาว คงทน ยาวนานแค่ไหน ?
A2 : ผลของการฟอกสีฟันนั้นไม่คงทนถาวร แต่จะอยู่ยาวนานมากกว่าในผู้ที่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม ดังนั้น หากต้องการให้ฟันมีความขาวอย่างต่อเนื่อง อาจต้องทำการฟอกสีฟันเป็นระยะๆ

Q3 : หากต้องการให้ฟันขาวอย่างถาวร ไม่ต้องการฟอกสีฟันบ่อยๆ ต้องทำอย่างไร ?
A3 : แนะนำพิจารณาทำวีเนียร์ (Veneer) หรือเคลือบฟันเทียม เพื่อเปลี่ยนสีฟันอย่างถาวรแทนการฟอกสีฟัน โดยเฉพาะวีเนียร์ชนิดเซรามิก ซึ่งจะสามารถคงสภาพสีฟันได้ยาวนานและดูเป็นธรรมชาติมากกว่า

Q4 : ฟันที่รักษารากฟัน ที่มีสีฟันคล้ำลงสามารถฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นได้หรือไม่ ?
A4 : สามารถฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นได้ โดยใช้วิธีฟอกสีฟันแบบพิเศษ เรียกว่า การฟอกสีฟันเฉพาะซี่ หรือการฟอกสีฟันจากภายในโพรงฟัน (internal bleaching) ซึ่งจะแตกต่างจากการฟอกสีฟันแบบธรรมดาซึ่งทำทุกซี่ที่มองเห็นได้

Q5 : มีฟันปลอม ครอบฟัน และเคยอุดฟันเอาไว้ เมื่อฟอกสีฟันแล้วสีจะเท่ากันหรือไม่ ?
A5 : การฟอกสีฟันจะสามารถเปลี่ยนสีได้เฉพาะผิวฟันจริงเท่านั้น วัสดุต่างๆจะไม่เปลี่ยนสี ดังนั้นหากฟอกสีฟันแล้วพบว่าสีแตกต่างกันค่อนข้างมาก อาจทำให้เห็นได้ชัด จึงอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนสีวัสดุเหล่านั้นใหม่

Q6 : หากมีฟันบางซี่ที่มีสีเข้มกว่าซี่อื่นๆ หรือกรณีฟันตกกระ ฟันมีสีคล้ำที่มาจากการได้รับยาปฏิชีวนะชนิดเตตร้าซัยคลิน (Tetracyclin) สามารถฟอกสีฟันให้สีฟันกลับมาสม่ำเสมอกันได้หรือไม่ ?
A6 : การฟอกสีฟันไม่สามารถช่วยให้สีฟันในกรณีดังกล่าวมีสีสม่ำเสมอกันได้ เพียงแต่ช่วยให้พื้นฐานสีสว่างขึ้นได้ แต่ยังคงมีความแตกต่างของสีอยู่ ดังนั้นหากต้องการแก้ไขสีฟันจากปัญหาเหล่านี้ ควรทำวีเนียร์(Veneer) จึงจะช่วยแก้ปัญหาได้

Promotion ฟอกสีฟันประจำเดือน คลิก!

Review ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom น้องลิลลี่ คลิก!

Close Menu